Försäkringsförmedling

Provisionsfria försäkringar med fonder till nettopris.

Läs mer

Moderna och transparenta lösningar

Vår rådgivning kring sparförsäkringar, exempelvis pensions- och kapitalförsäkringar grundar sig på vår huvudverksamhet, förmögenhetsförvaltning. Vi kan via våra försäkringsspecialister hjälpa till med allt från en kostnadseffektiv helhetslösning till att enbart ge enskilda råd. Med hjälp av flytträtten går det i flera fall att slå ihop och flytta gamla pensionsförsäkringar för att få en bättre och mer effektiv förvaltning med bättre överblick. Vi erbjuder kostnadseffektiva pensions- och kapitalförsäkringar med provisionsfri nettorådgivning.

Om du har pensionsförsäkringar med fonder som inte går att flytta eller som du inte vill flytta kan vi även hjälpa till att ge råd kring förvaltningen. Du väljer då själv om du önskar betala för vår rådgivning direkt till oss via fakturering (ej på traditionell försäkring) eller om du hellre föredrar en traditionell modell där vi ersätts för vårt arbete från försäkrings- och fondbolagen.

Se nedan PDF för mer information om intressekonflikter samt försäkringsrådgivning via direktdebitering

Potentiella intressekonflikter försäkringsförmedling

Kontakta oss

Våra andra tjänster

Privatpersoner & familjer

Vi erbjuder dig och din familj en professionell, proaktiv och transparent förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Företag & entreprenörer

Vi hjälper företag med förvaltningen och beskattningen av överskottslikviditet i syfte att förränta den på ett effektivt sätt samtidigt som den finns tillgänglig den dag ni behöver kapitalet.

Läs mer

Idrottare

Oavsett om du är mitt i din idrottskarriär eller avslutat den så kan vi hjälpa dig att optimera förvaltningen av kapitalet så att du kan fokusera på det just du önskar.

Läs mer

Stiftelser

Genom private placements skapar vi trygga och kostnadseffektiva strategier för att uppfylla kraven för stiftelsens förvaltning samtidigt som ränteavkastningar utbetalas kvartals- eller årsvis.

Läs mer