Ansvarsfulla investeringar

PRI - Principles for Responsible Investment

Läs mer

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering har inga egna fonder. I vår rådgivning kring fonder så följer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vid rådgivning kring aktier så fokuserar vi på svenska hållbara bolag med aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. PRI lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG  – Environmental, Social and Governance. FN:s PRI bidrar dels med att driva utvecklingen inom ESG frågor samt att öka kunskapsutbytet inom ESG frågor mellan ansvarsfulla investerare globalt. Vi beaktar PRI i vår rådgivning kring fonder och rekommenderar aktivt endast fonder som följer PRI.

 

Läs mer om PRI på deras hemsida:

PRI