Ansvarsfulla investeringar

PRI - Principles for Responsible Investment

Läs mer

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering har inga egna fonder. I vår rådgivning kring aktivt förvaltade fonder så följer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vid rådgivning kring aktier så premierar vi svenska hållbara bolag med aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. PRI lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG  – Environmental, Social and Governance. FN:s PRI bidrar dels med att driva utvecklingen inom ESG frågor samt att öka kunskapsutbytet inom ESG frågor mellan ansvarsfulla investerare globalt.

Läs mer om PRI på deras hemsida:

PRI