Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Läs mer

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering har inga egna fonder. I vår rådgivning kring aktivt förvaltade fonder så följer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

PRI lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG  – Environmental, Social and Governance. FN:s PRI bidrar dels med att driva utvecklingen inom ESG frågor samt att öka kunskapsutbytet inom ESG frågor mellan ansvarsfulla investerare globalt.

Utöver det mer grundläggande PRI så premierar vi fonder med hållbara investeringar som mål, så kallade artikel 9 eller mörkgröna fonder.

Vid rådgivning kring aktier så premierar vi svenska hållbara bolag med aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs mer om PRI på deras hemsida:

PRI