Arvodesmodell

Tydligt transparent arvode

Läs mer

På din sida med en tydlig och transparent arvodesmodell

Vi tror på en så enkel och tydlig arvodesmodell som möjligt där det mesta är inkluderat i priset. I vår modell ingår flera saker  som många traditionella aktörer debiterar separat för.

Läs mer om vad som ingår i rådgivningen här: Vad ingår ?

Genom att ha en transparent arvodesmodell där det inte uppstår några oklarheter uppnår vi mer tillsammans.

Vårt arvode är generellt sett delvis baserat på vårt förvaltningsresultat, vilket innebär att vi delar framgång och risk med våra kunder.

I och med att vi inte tar emot fondprovisioner för vår investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton betalas dessa istället till kundens depå. I normalfallet betalar fondbolagen 40-70% av den fasta fondavgiften.

Exempel på hur vår arvodesmodell för investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton ser ut:

Investeringsavgift / Etableringsavgift: 0%

Uttagsavgift: 0%

Depåavgift: 0%

Fondcourtage, köp och sälj: 0%

Fast rådgivnings- och förvaltningsavgift, innan återföring av provisioner: 1%

Eventuell prestationsbaserat arvode:20 % med evigt high-watermark


Vi tillämpar ett rabattsystem där den fasta rådgivnings- och förvaltningsavgiften minskar vid placering av mer kapital. Vi räknar in hela familjens kapital.

5-10 miljoner SEK:  20% Rabatt

10-20 miljoner SEK: 30% Rabatt

20-30 miljoner SEK: 40% Rabatt

30-50 miljoner SEK: 50% Rabatt

50 miljoner SEK + : Enligt individuell offert


Flera av våra kunder har även enbart fast arvode utan något prestationsbaserat arvode. Om du önskar enbart ett fast arvode utan något prestationsbaserat arvode så är det även möjligt. Kontakta oss för att erhålla en individuell offert.

Vad ingår?