Arvodesmodell

Tydligt transparent arvode

Läs mer

På din sida med en tydlig och transparent arvodesmodell

Vi tror på en så enkel och tydlig arvodesmodell som möjligt där det mesta är inkluderat i priset. I vår modell ingår flera saker som många traditionella aktörer debiterar separat för.

Genom att ha en transparent arvodesmodell där det inte uppstår några oklarheter uppnår vi mer tillsammans.

Vårt arvode är generellt sett delvis baserat på vårt förvaltningsresultat, vilket innebär att vi delar framgång och risk med våra klienter.

Vi erbjuder även enbart fast arvode, utan prestationsbaserad arvode. Som klient bestämmer du själv vilket som passar dig bäst.

I och med att vi inte tar emot provisioner i vår investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton betalas dessa istället till klientens depå. I normalfallet betalar fondbolagen 30-70% av den fasta fondavgiften.

Exempel på hur vår arvodesmodell för investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton ser ut:

Investeringsavgift / Etableringsavgift: 0%

Uttagsavgift: 0%

Depåavgift: 0%

Fondcourtage, köp och sälj: 0%

Rådgivnings- och förvaltningsavgift, innan återföring av provisioner: 1%

Eventuell prestationsbaserat arvode: 20 % med evigt high-watermark

Evigt high-watermark innebär att prestationsbaserat arvode tas ut först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare period har återhämtats.

Flera av våra klienter har även enbart fast arvode utan något prestationsbaserat arvode. Om du önskar enbart ett fast arvode utan något prestationsbaserat arvode så är det även möjligt. Vårt arvode, innan återföring av rabatter/provisioner, är då mellan 0,5 – 2% baserat på kapitalvolym plus, om tillämpbart, lagstadgad moms.  Kontakta oss för att erhålla en individuell offert.

Klientnivåer

Vi tillämpar fem olika klientnivåer baserat på arvoderat kapital. Det ingår flera olika saker i de olika nivåerna. Klicka på respektive nivå för en detaljerad beskrivning om dess olika innehåll

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – BAS                     —    Upp till 2 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Förmån             —     2 – 5 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Premium          —     5 – 10 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Förmögenhet  —    10 – 25 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Exklusiv            —     + 25 miljoner SEK


Vi tillämpar ett system där den fasta rådgivnings- och förvaltningsavgiften minskar vid placering av mer kapital. Vi räknar in hela familjens kapital.

3-5 miljoner SEK:    10% minskning

5-10 miljoner SEK:  20% minskning

10-25 miljoner SEK: 30% minskning

25-50 miljoner SEK: 40% minskning

Mer än 50 miljoner SEK: Enligt individuell offert