Arvodesmodell

Tydligt transparent arvode

Läs mer

Tydlig och transparent arvodesmodell

Vi vänder oss till ekonomiskt framgångsrika privatpersoner och familjer, entreprenörer och idrottare.

Vi är inget lågkostnadsalternativ, utan riktar oss till dig som värdesätter en kvalificerad och erfaren förmögenhetsförvaltare med personlig service och stort engagemang.  Våra kunder värdesätter även att vi arbetar utan provisioner/kick-backs och utan egna produkter.

Vi tror på en så enkel och tydlig arvodesmodell som möjligt där det mesta är inkluderat i priset. I vår modell ingår flera saker som många traditionella aktörer debiterar separat för.

I vårt rådgivningsarvode ingår bland annat följande mervärden:

 • Personlig förmögenhetsrådgivare – Swedsec licensierad investeringsrådgivare med minst 10 års erfarenhet
 • Löpande uppföljning – Via personliga möten eller det sätt du föredrar
 • Öppen arkitektur – Tillgång till enormt utbud av aktier, fonder och andra värdepapper
 • Individanpassad förvaltning –  Rådgivande eller Diskretionär portföljförvaltning av aktier och fonder
 • Courtagefri handel med aktier och fonder – Handel utan transaktionsavgifter eller växlingsavgifter
 • Personligt inlogg – Smidigt via Bank-ID
 • Månadsbrev – Månatligt nyhetsbrev
 • Ingen bindningstid – Ingen bindningstid eller uttagsavgift
 • Familjejuridik – Tillgång till familje- och affärsjurist
 • Upprättande av privatjuridiska dokument – Exempelvis testamente och framtidsfullmakt via familjejurist
 • Skattejuridik – Tillgång till skattejurist
 • Vilande bolag – Individanpassad diskretionär portföljförvaltning av vilande bolag
 • Deklarationshjälp – Möjlighet att ställa deklarationsfrågor till skatteexpert
 • Övrig specialisthjälp – I vårt nätverk finns bl.a. specialister för pensioner, M&A, utlandsflytt, fastighetsmäklare och revisor
 • Kreditkortserbjudande –  Exklusivt kreditkort med generösa reseförsäkringsvillkor och conciergeservice
 • Priority-pass – Priority-pass standard med tillgång till hundratals flygplatslounger världen över
 • Events – Inbjudan till exklusiva kundevent.

 

Arvodesmodell för investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton:

Vårt arvode är generellt sett delvis baserat på vårt förvaltningsresultat, vilket innebär att vi delar medgång och motgång med våra klienter.

I och med att vi inte tar emot provisioner/kick-backs i vår investeringsrådgivning  återbetalas dessa istället till klientens depå.

Rådgivningsarvode: 0,5 – 2,5% baserat på kapitalvolym inklusive moms

Diskretionär portföljförvaltning:  20% prestationsbaserat arvode inklusive moms med high-watermark

Investeringsavgift / Etableringsavgift: 0%, 0kr

Uttagsavgift: 0%, 0kr

Depåavgift: 0%, 0kr

Provisioner/Kick-backs: Tillfaller kunden

Fondcourtage: 0%, 0kr

Aktiecourtage: 0%, 0kr

Valutaväxling/transaktionsavgift: 0%, 0kr

Vid annat depåinstitut än Peak AM tillkommer depåinstitutets ordinarie courtage och valuta/transaktionsavgifter. Bäcke & Timerdal tar inte emot någon ersättning för detta för att minimera intressekonflikter.

Kontakta oss för att erhålla en individuell offert.

 


Vi tillämpar ett system i 6 steg, där den fasta rådgivnings- och förvaltningsavgiften minskar vid placering av mer kapital. Vi räknar in hela familjens kapital.

5-10 miljoner SEK

10-25 miljoner SEK

25-50 miljoner SEK

50-75 miljoner SEK

75-100 miljoner SEK

> 100 miljoner SEK