Arvodesmodell

Tydligt transparent arvode

Läs mer

På din sida med en tydlig och transparent arvodesmodell

Vi tror på en så enkel och tydlig arvodesmodell som möjligt där det mesta är inkluderat i priset. I vår modell ingår flera saker som många traditionella aktörer debiterar separat för.

Genom att ha en transparent arvodesmodell där det inte uppstår några oklarheter uppnår vi mer tillsammans.

Vårt arvode är generellt sett delvis baserat på vårt förvaltningsresultat, vilket innebär att vi delar framgång och risk med våra klienter.

Vi erbjuder även enbart fast arvode, utan prestationsbaserad arvode. Som klient bestämmer du själv vilket som passar dig bäst.

I och med att vi inte tar emot provisioner i vår investeringsrådgivning  betalas dessa istället till klientens depå.

Vid förvaltning i fonder återbetalar i normalfallet fondbolagen 30-70% av den fasta fondavgiften.

 

Arvodesmodell för investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton:

Investeringsavgift / Etableringsavgift: 0%

Uttagsavgift: 0%

Depåavgift: 0%

Fondcourtage, köp och sälj: 0%

Rådgivnings- och förvaltningsavgift, innan återföring av provisioner: 0,5 – 2% baserat på kapitalvolym plus, om tillämpbart, lagstadgad moms. Kontakta oss för att erhålla en individuell offert.

Eventuellt prestationsbaserat arvode: 0 – 20 % inkl moms med evigt high-watermark.

Evigt high-watermark innebär att prestationsbaserat arvode tas ut först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare period har återhämtats.

 

Klientnivåer

Vi tillämpar fem olika klientnivåer baserat på arvoderat kapital. Det ingår flera olika saker i de olika nivåerna. Klicka på respektive nivå för en detaljerad beskrivning om dess olika innehåll

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – BAS                     —    Upp till 2 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Förmån             —     2 – 5 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Premium          —     5 – 10 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Förmögenhet  —    10 – 25 miljoner SEK

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering – Exklusiv            —     + 25 miljoner SEK


Vi tillämpar ett system där den fasta rådgivnings- och förvaltningsavgiften minskar vid placering av mer kapital. Vi räknar in hela familjens kapital.

2-5 miljoner SEK:    10% minskning

5-10 miljoner SEK:  20% minskning

10-25 miljoner SEK: 30% minskning

25-50 miljoner SEK: 40% minskning

Mer än 50 miljoner SEK: Enligt individuell offert