Företag & entreprenörer

På din sida. För ett rikare företagsliv.

Läs mer

Finansiell planering för entreprenörer

Alla våra klienter bär på en unik historia med olika bakgrund, förutsättningar och mål. För entreprenörer säkerställer vi att du har en väl genomtänkt finansiell plan för dig själv som entreprenör och för ditt företag.

Vår erfarenhet är tyvärr att alltför många företag inte har en effektiv hantering av sin ekonomiska planering av företagets överskottslikviditet, pensionsavsättningar och skattesituation.

Vi är specialister på att hjälpa fåmansbolag med förvaltningen och beskattningen av överskottslikviditet i syfte att förränta den på ett effektivt sätt samtidigt som den finns tillgänglig den dag ni behöver kapitalet. Utöver förvaltningen kan vi hjälpa till med skattemässigt förmånliga alternativ vid avveckling eller försäljning av ditt företag, exempelvis vilande bolag/trädabolag.

Kontakta oss

Bland annat ingår detta i vår finansiella planering för företag & entreprenörer

Personlig företagsrådgivare

Med lång erfarenhet av finansiell planering och investeringsrådgivning

Löpande uppföljning

Via personliga möten eller det sätt du föredrar

Öppen arkitektur

Tillgång till hela marknadens utbud av fonder,  aktier och andra värdepapper  med analys

Individanpassad förvaltning

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Personlig inloggning

Smidigt via Bank-ID

Skatteexpert

Tillgång till skattejurist som hjälper dig utifrån dina behov och önskemål

Familjejurist

Tillgång till familjejurist som kan hjälpa dig med att identifiera juridiska behov och upprätta juridiska dokument

Vilande bolag

Upprättande av så kallat vilande bolag med diskretionär förvaltning av kapitalet under 5år

Möjlighet till att plocka årlig utdelning ur bolaget under 5års perioden

Events

Inbjudan till exklusiva events

Våra andra tjänster

I kristid och framtid

När hela världen skakar är det viktigare än någonsin att ha en tydlig och långsiktig strategi för din ekonomi. Vi vill gärna bidra med vår /../

Läs mer

Privatpersoner & familjer

Vi erbjuder dig och din familj en professionell, proaktiv och transparent förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Idrottare

Oavsett om du är mitt i din idrottskarriär eller avslutat den så kan vi hjälpa dig att optimera förvaltningen av kapitalet så att du kan fokusera på det just du önskar.

Läs mer