Information om bolaget

Läs mer

Verksamhet                                                                                                                                                                                                                                                                     

JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB fusionerades för ett par år sedan in till Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB. Syftet med detta var att samla dessa bolag under samma varumärke. Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB arbetar med förmögenhetsrådgivning och investeringsrådgivning utan tredjepartsersättningar (provisioner) och utan incitament att välja vissa finansiella produkter framför andra.

De anställda på Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering som arbetar med  investeringsrådgivning har lång erfarenhet inom området, samt minst 10 års praktisk erfarenhet av investeringsrådgivning. De anställda på Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering som arbetar med investeringsrådgivning  är licensierade av Swedsec samt har akademisk bakgrund inom ekonomi.

Tillsyn investeringsrådgivning
Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, agerar inom investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Peak AM Securities AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering får marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Peak AM Securities AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Klagomål
Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig.

Att: Klagomålsansvarige

Bäcke & Timerdal -Finansiell Planering, Kungsgatan 3, 11143 Stockholm

Du kan även maila ditt ärende med rubriken klagomål till: info@backetimerdal.se

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planerings ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Trygghet

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB förvarar aldrig några kunders pengar inom det egna företaget. Det innebär att kunder aldrig har någon kreditrisk gentemot bolaget.  Kunders kontanter och värdepapper förvaras alltid hos svenska väletablerade depåinstitut som omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet. Det är alltså samma trygghet som hos en vanlig svensk storbank.

Här kan du läsa mer om insättningsgarantin och investerarskyddet: Insättningsgarantin och investerarskyddet

Swedsec
Adress: Blasieholmsgatan 4B, 4tr. 111 48 Stockholm
Telefon: 08-56 26 07 10
E-post: info@swedsec.se
Webbplats: www.swedsec.se

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se.

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se