Kontakt

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Läs mer

Vilgot Timerdal                                                                    Johan Bäcke

Partner                                                                                     Partner

Direkt: 08 128 43 002                                                           Direkt: 08 128 43 001

Mobil: 073 780 28 86                                                            Mobil: 070 376 23 20

vilgot.timerdal@backetimerdal.se                                      johan.backe@backetimerdal.se

 

Adress

Kungsgatan 3, 4tr
111 43 Stockholm