Privatpersoner & familjer

En personlig finansiell plan skapar trygghet för dig och din familj.

Läs mer

Ett rikare liv

Vi hjälper till att skapa vilsamma nätter för våra klienter, där de vet att de har en finansiell plan som kan göra marknadens dagliga uppgångar och nedgångar irrelevanta för deras framtida välstånd.

Vår strömlinjeformade process hjälper dig och din familj att fokusera på de saker som spelar mest roll så att du kan njuta av ditt liv mer. Tillsammans skapar vi en genomtänkt plan som ger dig och din familj de bästa förutsättningarna för att förverkliga era viktigaste finansiella mål.

Bäcke & Timerdal erbjuder dig och din familj en professionell, personlig och provisionsfri förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.

Vanliga frågeställningar vi diskuterar initialt är syftet med kapitalet, fördelningen av tillgångar, placeringshorisonten för respektive del av ekonomin, riskbenägenhet och avkastningsförväntningar.  Utöver renodlad kapital allokering och förvaltning så går vi bland annat igenom effektiv skatteplanering så att du inte betalar onödigt mycket skatt på kapital och inkomst. Familjejuridik och privatjuridiska dokument är även en hörnsten i vår process. Utöver detta går vi tillsammans igenom flera andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin.

Kontakta oss så berättar vi mer

Våra andra tjänster

I kristid och framtid

När hela världen skakar är det viktigare än någonsin att ha en tydlig och långsiktig strategi för din ekonomi. Vi vill gärna bidra med vår /../

Läs mer

Företag & entreprenörer

Vi hjälper företag med förvaltningen och beskattningen av överskottslikviditet i syfte att förränta den på ett effektivt sätt samtidigt som den finns tillgänglig den dag ni behöver kapitalet.

Läs mer

Idrottare

Oavsett om du är mitt i din idrottskarriär eller avslutat den så kan vi hjälpa dig att optimera förvaltningen av kapitalet så att du kan fokusera på det just du önskar.

Läs mer