Välkommen till finansiell klarhet

Välkommen till en bättre väg framåt

Läs mer

JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB  håller på att fusioneras in i Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB.  Syftet med detta är att samla dessa bolag under samma varumärke. JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB  agerar inom investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Läs mer här

Bäcke & Timerdal är en privatägd förmögenhetsförvaltare som arbetar aktivt med kvalificerad finansiell planering med nära och långsiktiga klientrelationer. Vi är ett utpräglat kunskapsföretag som agerar utan tredjepartsersättningar (provisioner) och har inte några egna fonder eller andra finansiella produkter. Genom att vi är partnerägda har vi inga externa ägarintressen. I vår investeringsrådgivning inom depåer arbetar vi uteslutande med provisionsfri nettorådgivning, vilket innebär att våra klienter får tillbaka den provision som banken / rådgivaren i normalfallet behåller själva.

Mer om oss

This page does not have any child pages. You can remove this module until you add some.

Kom i kontakt med oss

För att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt utifrån dina värderingar, prioriteringar och mål, vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ringa oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss