Läkare

Finansiell planering och förmögenhetsrådgivning för dig som läkare

Läs mer

Vill du också ha en personlig ekonomiansvarig för din ekonomi som sitter på samma sida av bordet ?

Med en ökad komplexitet på de finansiella marknaderna och ett enormt utbud av olika alternativ med flera beslut som ska fattas, kan det lätt kännas hopplöst att sätta sig in i allt. Lägg där till tiden detta tar och kanske till och med ångesten över detta. Efter att ha arbetat med finansiell planering och förmögenhetsrådgivning under mer än ett decennium vet vi att det kan kännas överväldigande. Efter att ha vuxit upp i en familj med föräldrar som läkare och sjuksköterska vet vi att besluten är många och tiden begränsad.

Vi har under åren hjälpt flera läkare att skapa struktur för ekonomin, guidat och väglett genom olika ekonomiska beslut, samt upprättat en finansiell plan. Detta för att skapa en tydligare bild idag och ett rikare liv imorgon. Vi hjälper till att skapa vilsamma nätter för dig genom att skapa en större finansiell klarhet. Vi är delaktiga i att identifiera, exekvera och bibehålla goda förutsättningar för din ekonomi. Genom att ha en finansiell plan för just dig och en aktiv dialog, fokuserar vi på dig och dina mål, inte på marknadens dagliga brus.

Vi är inget lågkostnadsalternativ, utan riktar oss till dig som värdesätter en kvalificerad och erfaren förmögenhetsförvaltare med personlig service och stort engagemang.  Våra kunder värdesätter även att vi arbetar utan provisioner/kick-backs och utan intressekonflikter i valet av olika placeringsalternativ.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig som läkare på bästa sätt.

Kontakt